+420 770 134 567 Jugoslávských partyzánů 15, Praha 160 00

Náš tým

MDDr. Nima Mahdian, Ph.D. chtěl pomáhat pomáhat pacientům s jejich stomatologickými problémy ve svém vlastním prostředí, a tak se rozhodl založit stomatologické centrum Esthesion. Seznamte se s těmi, kteří o vás budou pečovat. 

MDDr. Nima Mahdian, PhD.

Specialista v oboru implantologie, stomatochirurgie, protetických rekonstrukcí chrupu a estetické stomatologie.

Zkušenosti

Dr. Nima Mahdian je jedním z předních českých čelistních chirurgů. Vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Plzni. Již v průběhu studia se věnoval výzkumu implantátů a užití 3D technologií v rekonstrukčních výkonech. Tento výzkum následně rozvinul při svém postgraduálním studiu a završil v roce 2016 obhajobou titulu Ph.D. s tématem užití 3D technologií v rekonstrukční chirurgii implantáty. Této problematice se věnuje do dnes. 

Po dokončení studia nastoupil na oddělení Obličejové a čelistní chirurgie Stomatologické kliniky dětí a dospělých ve Fakultní nemocnici v Motole a 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Zde se věnoval chirurgickým výkonům a problematice vývojových anomálií a úrazů u dětských pacientů a následné rekonstrukci jejich chrupu. 

Od roku 2013 pracuje na oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie Stomatologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Na tomto pracovišti se stará o pacienty s onemocněním kostí v obličejové oblasti, onkologické pacienty a pacienty s komplikací onkologické léčby. Jeho práce v tomto směru je zaměřena na zlepšení kvality života těchto pacientů a dosažení takových výsledků, aby mohl být pacientům opět rehabilitován chrup. 

Nadále se vzdělává, aktivně se účastní kongresů, je autorem článků ve významných zahraničních i českých časopisech a taktéž se může chlubit atestaci z Orální a maxillofaciální chirurgie. 

MDDr. Kateřina Jindrová

MDDr. Gabriela Rychlá